MOTORMARKNADEN Expressen Stockholm

Uppslag fullhöjd (524x372 mm), modul 128, pris 100.414 kr

Uppslag liggande halvsida (524x178 mm), modul 124, pris 50.207 kr

Samtliga priser exkl moms

MOTORPAKET:
Ett införande print DN+Expressen (Stockholmseditionen)
Utöver formaten (print) finns även möjlighet till uppslag fullhöjd och uppslag liggande halvsida.